Evangelica

Monachium-Zwiedzanie-Synagoga

JUDAICA

Monachium-Zwiedzanie-Orthodox

ORTHODOX

Zwiedzanie-Monachium-Trasy-tematyczne-religia

catholica

Monachium-Zwiedzanie-Evangelica

evangelica

Kościół protestancki wraz z kościołem prawosławnym i katolickim należy do religii chrześcijańskiej. Słowo „protestantyzm” pochodzi od protestów luteranów w 1529 roku, którym początek dało wystąpienie Marcina Lutra o reformę kościelną. Swoich 95 Tez wypisał 31 października 1517 roku. Obecnie używamy raczej teminu „ewangelicki”, gdyż nauka tego Kościoła bazuje na Ewangelii. Kościół wg Lutra „jest wszędzie tam, gdzie zwiastuje się Słowo Boże i to z niego rodzi się społeczność Kościoła, a na autentyczności Kościoła i społeczności świętych, nie mają wpływu zewnętrzne przejawy kultu i wielowiekowa tradycja, ale fakt zwiastowania Słowa Bożego”.

Oddzielenie się od Rzymu niosło w skutkach lata wojen religijnych, podczas których bawarski książe elektor Maximilian I opowiedział się zdecydowanie po stronie papiestwa. Tym faktem należy tłumaczyć nieobecność ewangelików na terenie księstwa. Wszystko zmieniło się za czasów pierwszego króla Maxa I Józefa. Powstała pierwsza wspólnota wyznaniowa, a w 1833 roku poświęcono pierwszy kościół pw. św. Mateusza.

Zapraszam na poznanie historii pierwszego ewangelickiego obywatela miasta, spotkanie z królową Caroliną, choinką i współczesnym zaangażowaniem ewangelików w socjalne projekty w Monachium.

   Boży statek

   Dla Lutra kościół jako budynek sakralny spełnia swą funkcję, jeśli zbierają się w nim wierni i wspólnie modlą. Budynek kościelny niewypełniający tych warunków nie jest święty.

   Po pierwszych mszach w pałacu Nymphenburg i Rezydencji w roku 1833 poświęcona została pierwsza świątynia ewangelicka, zbudowana wg planów Leo von Klenze. Jej zburzenie w roku 1938 zadało wielki cios tej wspólnocie. Nowo powstałe kościoły wpisały się w czas przemian administracyjnych miasta, powiększania jego granic i rozwoju nowej świadomości kulturowej przynależności. W XIX wieku najczęściej wybieraną formą architektoniczną był neogotyk. Odrzucenie kultu świętych skupiało całą uwagę na stole pańskim, krzyżu, ambonie i chrzcielnicy.

   Kościoły powstałe po II wojnie światowej charakteryzowały dynamizm i odwaga. Nowe impulsy przyniósł rok 1991, kiedy to zaczęto powracać do mniejszych sal, do określonej przez funkcje przestrzeni. Kolor zaczął ponownie odgrywać rolę, aby odejść od surowego betonu lat ’60.

   Zapraszam do zwiedzania zborów, zapoznam Państwa z nowymi trendami architektonicznymi i ukażę jak w architekturze zwycięża ekumenizm!

    

   Oferuję szczegółowe zwiedzanie m.in. następujących kościołów ewangelickich:

   • Matthäuskirche
   • St. Markus
   • St. Lukas
   • St. Johannes
   • Olympia-Kirche
   • Stephanuskirche
   • Erlöserkirche
   • Friedenkirche (Gräfelfing)
   • Sophienkirche (Riem)

   MAGAZYN – ODKRYWAJ MONACHIUM I BAWARIĘ

   Nie znaleziono żadnych wyników

   Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.