Wiedza teologiczna jest przydatna, ale niekoniecznie w zwiedzaniu. Turysta – podobnie jak pielgrzym – jest w drodze. Poszukuje i odnajduje. Strefa świętości nie istnieje bez strefy świeckiej. „Stojąc nad strumieniem”, pragnę odebrać profanum periodyczne znaczenie.

Przez wieki Kościół był wykorzystywany w historii i polityce, z aprobatą lub odrzuceniem. Książę elektor Maximilian I i Kościół Katolicki w XVII wieku określili definitywnie miejsce Bawarii na karcie Europy. Z kolei zmiany początku XIX wieku włączyły ewangelików jako pełnoprawnych obywateli w poczet mieszkańców Monachium, a nawet rodziny królewskiej. Burzliwy okres XX wieku przyniósł napływ wyznawców innych Kościołów i religii do Monachium i Bawarii.

Jako przewodnik łączę i pośredniczę miedzy teologia, historią i artyzmem architektury i sztuki sakralnej. Zapraszam na zwiedzanie Monachium z perspektywy religii.

 • Judaica

  Poznanie tradycji żydowskiej i symboliki rytuałów jest konieczne dla zrozumienia elementów chrześcijańskiej obrzędowości. Spotkanie z sacrum u wyznawców Jahwe uobecnia się w ubiorze, kuchni, świątyniach i uroczystościach rodzinnych. Zapraszam na wizytę w koszernych sklepach i restauracjach serwujących wyśmienite żydowskie potrawy.

  Read more
 • Orthodox

  Zapraszam do zwiedzania miejsc związanych z narodowymi Kościołami Prawosławnymi w Monachium.

  Świątynie te rozsiane są po całym mieście. Dotrzemy do nich komunikacją miejską albo – w mniejszych grupach – bardziej aktywnie: rowerem.

  Read more
 • Catholica

  Dumne kościoły górujące nad starówką, te w poszczególnych dzielnicach Monachium lub rozsiane licznie po Bawarii są świadkiem historii Landu, teologicznej wiedzy budowniczych i artystycznego uniesienia fundatorów.

  Zapraszam Państwa do zwiedzania katolickich świątyń i poznania ikonograficznego języka przodków.

  Read more
 • Evangelica

  Ewangelicy w Bawarii dość jasno i klarownie dystansowali się od rytuałów i budownictwa kościołów katolickich. Budowali wysoce estetyczne świątynie, które nie uciekały od architektonicznych nowinek czasu, i wypracowali swój wyjątkowy styl.

  Zapraszam do zapoznania się z owocami architektury tej młodej wspólnoty wyznaniowej w Monachium.

  Read more