Podległy papieżowi Kościół Katolicki, wraz z prawosławnym i ewangelickim, należy do religii chrześcijańskiej. Słowo „katolicki” pochodzi z greckiego i oznacza uniwersalny i powszechny, a jego popularność i rozwój ściśle związana jest z historią cesarstwa rzymskiego. Formowanie struktur i doktryn są wspólne dla wszystkich Kościołów chrześcijańskich i opierają się na Piśmie świętym, soborach i pismach Ojców.

Kościół, jako „Ciało Chrystusa”, reprezentuje Go na ziemi i jako jeden, święty, powszechny i apostolski zakorzenił się w Bawarii dzięki zakonnikom i biskupom przybywającym na te tereny w misjach chrystianizacyjnych. Święci Severin, Rupert, Korbinian czy Bonifacy to postaci ściśle związane z początkami chrześcijaństwa w Bawarii. Gdy książę Theodo przyjmował chrzest, określił przynależność tego małego księstwa pod prymat Rzymu. W zawieruchach historii dopiero w 1826 roku Monachium stało się miastem biskupim. Centralizacja władzy świeckiej zmusiła do przeniesienia do Monachium również struktur administracji kościelnej. Obecnie archidiecezja Monachium-Fryzynga znana jest dzięki Benedyktowi XVI.

Zapraszam na poznanie historii Kościoła Katolickiego w Monachium, do klasztorów, kościołów, kaplic oraz bogatych muzeów. Gdzie przyjął chrzest książę Theodo? Kto jest patronem Monachium i gdzie znajdują się jego relikwie? Jakie muzealne eksponaty pochodzą z Polski? I dlaczego według mieszkańców tutejsza opera musiała spłonąć? Rozwiążemy zagadkę herbu papieskiego, a zwiedzanie wypełnię interesującymi faktami i ciekawostkami.

Gorliwość o dom twój…

Najcenniejsze zabytki architektury sakralnej w Monachium stanowią kościoły katolickie i klasztory. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego „widzialne kościoły nie są zwyczajnym miejscem zgromadzeń, ale oznaczają i ukazują Kościół żyjący w tym miejscu, mieszkanie Boga z ludźmi pojednanymi i zjednoczonymi w Chrystusie (KKK1180)”. Odnajdziemy wszystkie style: od romańskiego, gotyku, renesansu, baroku, rokoko, klasycyzmu po bardzo modernistyczne świątynie. Wizerunkowi i liczbie kościołów w mieście największe rany zadała sekularyzacja i bombardowańia II wojny światowej Okres powojenny i II Sobór Watykański otworzyły nowe perspektywy dla wyjątkowej architektury sakralnej.

Judaistyczny zakaz przedstawiania postaci biblijnych został odrzucony. Elementy i historie biblijne od początku inspirowały artystów, aż w średniowieczu stały się dominującym elementem sztuki. Artysta tworząc na chwałę Bożą zyskiwał bogatych mecenatów w osobie papieża, lokalnego biskupa czy chrześcijańskiego księcia. Renesans i barok dodały finezji i paletę kolorów.

Dom modlitwy (…) powinien być schludny, sposobny do modlitwy i świętych uroczystości. W tym domu Bożym prawda i harmonia znaków, które go tworzą, powinny ukazywać Chrystusa, który jest obecny i działa w tym miejscu (KKK1181).

Bogactwo wnętrz, sztukaterii, fresków i relikwii podkreślają wyjątkowość przestrzeni kościelnej. Zwiedzając kościoły Monachium odkryjemy, z jakim pietyzmem kolejne pokolenia podchodziły do swej wiary, szczególną czcią darząc Maryję.

Zapraszam na zwiedzanie m.in. następujących kościołów w Monachium:

 • Frauenkirche
 • Michaelskirche
 • Bürgersaalkirche
 • Theatinerkirche
 • Peterskirche
 • Heilig-Geist-Kirche
 • Asamkirche
 • St. Johannes
 • Dreifaltigkeitkirche
 • St. Florianskirche (Riem)
 • Herz Jezu Kirche
 • St. Maximilian
 • Hl. Kreuz (Fröttmaning)
 • Hl. Kreuz (Giesing)
 • St. Laurentius
 • St. Ludwig
 • Ramersdorf-Kirche
 • St. Michael (Berg am Laim)
 • St. Paul
 • St. Bonifaz
 • Frieden Christi (Olympia)
 • Maria Hilf
 • St. Anna